top of page
rektör (1).png

ESTÜ AKTİF’in kıymetli okurları,


Üniversitemizin yeniden yapılanma süreci kapsamında yolculuğuna başladığı günden bu yana, geçmişten gelen birikimimizin farkındalığı ve taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile kurumsal kimliğimizi güçlendirmek için akademik ve idari çalışanlarımız, sevgili öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Bu kapsamda yönetim olarak önceliklerimizin başında kurumsal iletişimin güçlendirilmesi bulunmakta. Kurum içi iletişimimizi güçlendirecek medya araçlarından birisinin de gazete olduğunu biliyoruz. Çağın gereği olarak elbette e-gazete. Bu nedenledir ki, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ailesi olarak kurumumuz içindeki güncel haberleri paylaşabilmek ve bilgi sunabilmek amacıyla artık bir e-gazetemiz var.


ESTÜ AKTİF her geçen sayıda daha da gelişerek ve içeriğini zenginleştirerek, Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun bir bakış açısıyla olgunlaşacak, büyüyecek. Özellikle öğrencilerimizin de katkısıyla hepimizin ortak sesi olacak. Birlikte başarmak, kapsayıcılık, paydaş odaklılık, paylaşımcılık temel değerlerimiz doğrultusunda daha çok iletişen bir Kurum olabilmemiz için ESTÜ AKTİF’in büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum.

 

ESTÜ AKTİF’in yayın ekibine, gazetenin hazırlanmasına katkı sunan tüm öğretim elemanı ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, güzel bir başlangıç ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

Rektör               

bottom of page